Collection

Decadence FW2014-15

Photo: Eutuxia Sigala
Models: Eva Lachana / Fwteinh Ousira / Ioulia Makri / Vera Feleki