Collection

Forms FW2013-14

Photo: Eutuxia Sigala
Models: Athina Kontou / Vera Feleki / Vasso Paschou
Mua / Hair: Mary Nomikou