Συνέντευξη Desperate Jewelry στο urbanlife.gr

Ζέφη Ιωάννου: οι Desperate Artists είναι μία φιλία που κατέληξε (και σε) επαγγελματική συνεργασία η οποία προέκυψε από κυριολεκτική απόγνωση για δημιουργία.

You might also like